Vysoký zamok

V roce 1360 král Kazimír III. Veliký postavil hrad na hoře nedaleko místa, kde už kdysi stálo knížecí sídlo. Hora se dnes nazývá Vysoky zamok. Hrad se používal nejen jako pevnost, ale i jako vězení. Byli zde například drženi rytíři templářského řádu (1410) zajatí v bitvě u Grunwaldu.

Polský básník Sebastián Klonowič napsal, že věže hradu sahají do nebe a sklepení až do pekla.

Po útocích kozáků vedených Maksymem Kryvonisem v roce 1648 a švédské armády v roce 1704 byl hrad silně poškozen. V roce 1772 se proto rakouská vláda rozhodla zbytky hradu strhnout.

Do dnešní doby se z hradu dochovala pouze malá část opevnění ve výšce 413 metrů nad mořem.

Na Vysokem zamku je památník zbudovaný v letech 1869 – 1900, který připomíná vznik Lublinské unie, která spojila Polské království a Litevské velkoknížectví a zformovala tak Rzeczpospolitou Polska, což byla šlechtická republika, která nezahrnovala jen nynější Litvu a Polsko, ale také Bělorusko a tzv. pravobřežní Ukrajinu. K organizátorům výstavby pomníku patřil František Smolka. Pomník obsahuje schránku s půdou z bitevního pole z Raclawic a kousky rakví básníků Adama Mickiewicze a Juliusz Słowackeho.


lvov.cz - úvodní stránka

kontakt na webmastera: http://about.me/petrzidek