Založení Lvova

Lvov založil na břehu řeky Poltva ruský kníže Danylo Romanovič. Pojmenoval jej podle syna, který nosil jméno Lev a zároveň jej synovi daroval. (Lviv v ukrajinštině znamená lví (lvovo)).

Na vrcholu kopce zvaného v XV. století Horay (od XVII. století Lysa) byla zbudována pevnost.

Kopec byl oddělen od dnešní Zámecké hory hlubokou roklí, která byla v letech 1830-1840 zasypána. Pevnost byla opevněna valy a palisádou z kmenů. Silné větry však přinutily prince Lva přesunout hrad na jiné místo.

Město bylo zbudováno na obchodní stezce mezi Baltickým a Černým mořem. Geografická pozice jej předurčovala místem střetu východu se západem a severu s jihem. Proto zde byl významný trh. Ozdobou starověkého Lvova bylo množství klášterů a kostelů. Některé z nich po různých přestavbách a rekonstrukcích zkrášlují Lvov dodnes.

Ve starém městě té doby existovaly německá, arménská a tatarská komunita. Části města obývané různými skupinami šlo lehce rozpoznat podle unikátní architektury domů, kostelů, zahrad. Starověké město zabíralo více než 50 hektarů. Pole byly na opačné straně řeky Poltva.


lvov.cz - úvodní stránka

kontakt na webmastera: http://about.me/petrzidek